Tanterem: 2030 Érd Budai út 24. I. emelet.
Bejárat az épület jobb oldalán!
B kategóriás anfolyam indul 2018. december 4-én 15-órakor!

BEMUTATKOZUNK

KÉPZÉSI ADATOK

N.K.H

ÓRAREND

JELENTKEZÉS

VIZSGAIGAZOLÁS

ISMERTETŐ ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

pauliadam58@gmail.com
+36 23 372712
+36 20 4929913
O.K.É.V.  nyilv. szám: (-13-0118-05-)

ÓRAREND
DÁTUM IDŐPONT TÉMAKÖR
12.04. kedd 15:00-18:30 KRESZ
12.06. csütörtök 15:00-18:30 KRESZ
12.11. kedd 15:00-18:30 KRESZ
12.13. csütörtök 15:00-18:30 KRESZ
12.18. kedd 15:00-18:30 KRESZ
12.20. csütörtök 15:00-18:30 JÁRMŰVEZETÉS ELMÉLETE
01.03. csütörtök 15:00-18:30 JÁRMŰVEZETÉS ELMÉLETE, SZERK. ISM.

Tervezett KRESZ vizsga 2019. 01. 04.
BUDAPEST KOMÓCSI U. 17-19

Első részletfizetés: 30.000 Ft. elméleti tandij.
A háziorvostól szerezze be az alkalmasságit minél előbb!

vissza

 

Képzési adatok

 Átlagos Képzési Óraszám Gyakorlat 2018. 3. negyedév 101,72 %
Vizsga Sikerességi Mutató Forgalom 2018. 3. negyedév 40 %
Vizsga Sikerességi Mutató  Elmélet  2018. 3. negyedév 28,26 %
Képzési Költség 2018. 3. negyedév 198.500 Ft.

Elméleti tandíj (28x45 perc): 30.000 Ft. Gyakorlati tandíj (30X50 perc) 156.000 Ft.

 

vissza

 

SZAKOKTATÓ
ISKOLAVEZETŐ

Az iskolavezetői feladatain felül még elméletet is oktat.

SZAKOKTATÓ

Nagy munkabírású hatékonyan dolgozó munkatárs. Rugalmas időbeosztással vállal munkát.

Iskolánk 2002 tavaszán kezdte meg működését Érden, a város szívében, minden irányból rendkívül jól megközelíthető helyen. (Gyalog, autóval, busszal, vonattal, pályaudvartól 1 perc séta.) Budapestről és Érd vonzáskörzetéből érkezők is könnyen megtalálnak bennünket. Nagy vonzerő, hogy a gyakorlati oktatás és a vizsgáztatás is itt helyben történik. Budapest közelsége miatt könnyen tudunk olyan gyakorlati órákat tartani, amelyek biztosítják a legnehezebb közlekedési helyzetek elemzését és gyakorlását. Oktatóink tapasztalt szakemberek és helyi lakosok, ezért ismertek és népszerűek a városban.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanulóink döntő többsége a nálunk vezetői engedélyt szerzők jó tapasztalatai alapján jelentkeznek hozzánk. Otthonos, kiscsoportos, szinte családias oktatási rendszerünk biztosítja az átlagon felüli eredményességet. Tantermünk, kényelmes, légkondícionált. A számítógépes programmal történő elméleti képzés vizuálisan is nagy segítséget nyújt a sikeres felkészüléshez. Makettekkel és színes tablókkal kiegészített szemléltető eszközökkel segítjük a tananyag megértését. A 28-órás elméleti képzés keretein belül KRESZ, vezetéselméleti, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismereteket tanulnak a hallgatók.
Számítógépes vizsgáztató programmal gyakorolhatnak. Igény esetén hétvégén is tartunk foglalkozásokat. Ha valaki nem tud részt venni minden előadáson vagy szüksége van további oktatási órákra, természetesen ingyenes konzultációt tartunk mindenkinek aki ezt igényli. Szakmai felügyeleti szervünk által is elismert jó elméleti vizsgaeredményeink bizonyítják, hogy ezt a módszert megtartva, fejlesztve, továbbra is sikeresek leszünk. A két-három hetes elméleti tanfolyam elvégzése után következik a számítógépes vizsga. A sikeres vizsga után kezdődhet a gyakorlati oktatás a csendes, tágas rutinpályán.
A megfelelő jártasság elérése után a forgalmban folytatódik a gyakorlati képzés. Érden és Budapesten a közlekedési helyzetek mindegyike gyakorolható, ezért a nálunk vezetői engedélyt szerzők bátran indulhatnak első önálló útjukra. Az otthoni tanulást segítő számítógépes oktatóprogrammal rendelkezünk. A tandíjat tetszőleges részletekben fizethetik a tanulmányaik befejezéséig. Rendelet írja elő, hogy a vezetői engedély megszerzésének egyik feltétele a sikeres elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga igazolása. Alapos felkészítés után, vizsgát tehetnek az érdi Vöröskeresztnél.

 

vissza

N.K.H

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály
Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Postacím: 1576 Budapest 141., Pf. 25
Telefon: +36-1460-2202 Fax: +36-1460-2283

Szigetszentmiklósi vizsgáztatási csoport
Cím: 2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz: 6. Postacím: U.a.
Telefon: +36-24-525-743 Fax: +36-24-525-746
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00-15.00
Kedd 9.00-12.00
Szerda 9.00-15.00
Csütörtök 8.00-12.00
Péntek 9.00-12.00

 

vissza

A vizsgaigazolás kiadásához szükséges a 8 ált. elvégzését igazoló bizonyitvány, az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás. Megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek; továbbá minden olyan Vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között 'D' kategóriára vezetői engedélyt, vagy 'TR' (trolibusz) kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely kategóriára vezetői engedélyt, 'TR' kategóriára járművezetői engedélyt, 'Mezőgazdasági vontató', 'Segédmotoros kerékpár', 'Lassú jármű' kategóriában járművezetői igazolványt szerzett. További mentesítést a közlekedési hatóság nem adhat. A vizsgaigazolást Szigetszentmiklóson a N.K.H. az utolsó sikeres vizsga után 3 munkanap elteltével adja ki.

 

vissza

 

Jelentkezés!

Kérem megadni a jelentkező nevét és telefonszámát!

pauliadam58@gmail.com

Köszönettel: Pauli Ádám iskolavezető

 

 

vissza

Tájékoztató "B” kategóriás szakképesítés megszerzéséhez.

1, Pauli Autósiskola és Oktatásszervező Betéti Társaság
2030 Érd Platánfa u. 9. (Tel/fax: 06 23 394-859) www.pauli.hu

2, Cég forma: Betéti Társaság

3, Cégbírósági bejegyzés száma: 13-06-015561

4, Iskolavezető neve: Pauli Ádám beltag, képviselő pauliadam58@gmail.com 06 20 4929913

5, Ügyfélfogadó: Érd Budai út 24. I.em. Tel/fax: 06 23 372-712 06 20 4929913
Nyitva-tartás: kedd-szerda-csütörtök 12-től 15-óráig

6, Telephely: 2030 Érd Budai út 24. I em. Tel/Fax: 06 23 372-712   06 20 492-9913

7, A tanfolyamra való felvétel módja: Kitöltött jelentkezési lap. A járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmánya fénymásolása.  A tanfolyamon megszerezhető kategória: Nemzetközi kategória. „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. A képzőszerv „B” kategóriára a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló teljes képzési szolgáltatást nyújt. A résztvevők a képzés során témakörönként, számítógépes teszt felméréseken vesznek részt.
A jelentkezési lapon nyilatkozat a 8 általános iskolai végzettségről.

8, A háziorvostól be kell szerezni a B kategóriához szükséges I. típusú orvosi alkalmasságit.

9, Tanfolyamra az vehető fel, aki 17 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/211 rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. A tanfolyam első előadásának dátumától számított 9 hónapon belül bocsátható elméleti vizsgára. A tanfolyam kezdetétől 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga letételére. A határidők letelte után csak új tanfolyam elvégzésével tehet újabb elméleti vizsgát. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. A 8 általános iskolai végzettséget az elméleti vizsgán kell igazolni az eredeti bizonyítvány bemutatásával. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazolást a felügyelet három munkanap eltelte után a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és – a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve - az elsősegély-nyújtás igazolást és az orvosi alkalmassági igazolást bemutatta.
Elméleti vizsgára történő bocsátás feltételei: A tanfolyam elméleti részét elvégezte, 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. A háziorvostól megszerezte az orvosi alkalmasságit. A vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.
A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.) Ezen okmányok valamelyikével az elméleti vizsgán igazolja a 8 általános iskolai végzettséget.
Gyakorlati vizsgára történő bocsátás feltételei: A meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 5 sikertelen forgalmi vizsga után csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja vizsgáit. Újabb pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. Gyakorlati vizsga helyszíne: 2030 Érd Széles úti 1 piactér.

10, Elméleti oktatás: összesen 28 óra. Közlekedési ismeretek 20 óra, gépkocsivezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra. Helyszíne: Érd Budai út 24. Az elméleti óra időtartama 45 perc. Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
   Elméleti vizsga helyszíne: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály H-2310 Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz. 6
Gyakorlati oktatás: összesen 29 óra (580 km.). Alapoktatás 9 óra. Főoktatás: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, vezetés éjszaka 2 óra, vizsga 1 óra. Helyszíne: Érd, Széles-úti piac. (Tanpálya) Forgalmi oktatás „váltási helye”: Érd Budai út 24. A gyakorlati óra időtartama 50 perc. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra, a főoktatás során legfeljebb 4 tanóra tartható. A 4 tanórát legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával. A vizsgákat az Autósiskola szervezésében a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály vizsgabiztosai tartják.

11, Járműhasználat: A gyakorlati oktatáshoz és vizsgához a járművet az autósiskola biztosítja. Oktatójármű: Opel Astra diesel.

12, Az elméleti képzés során a hiányzásokat, az Autósiskolával közösen megbeszélt időpontban, a tanfolyam alapóráin felüli konzultációs órákon pótolhatják. Gyakorlati elmaradt órát, amennyiben az oktató hibájából történt, a legrövidebb időn belül a tanulóval egyeztetett időben köteles pótolni. A tanuló késésekor az oktató 20 percet köteles várni.

13, A tandíj befizetésének módja: A tandíjat az iskolavezetőnek fizetik be a tanulók nyugta vagy számla ellenében, az autósiskola ügyfélfogadó helyiségében. Részletfizetés a tanfolyam befejezéséig igénybe vehető. Árkedvezmények a Pauli Autósiskolánál vezetői engedélyt szerzett tanulóknak a gyakorlati tandíjból vonhatók le. Az iskola fenntartja a jogot a tandíj megváltoztatására. A gyakorlati oktatás díja a gyakorlati oktatás időpontjában érvényes díjjal történik. Elméleti tandíj: (28 tanfolyami óra) 30.000 Ft. Gyakorlati tandíj 156.000 Ft. (30x5.200 Ft.) 29 oktatási óra+1 vizsgaóra. A gyakorlati pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.
A vizsgadíjak: Elméleti vizsga díja: 4.600 Ft. Forgalmi alap és pótvizsga díja: 11.000  Ft. Elsősegélynyújtás vizsgadíja:7.900 Ft.

14, Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések: Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik, siket vagy mozgássérült. Az elsősegély-nyújtási ismeretek Igazolás bemutatása alól a jogszabályban rögzített végzettségűek kapnak felmentést. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

15, A tanuló áthelyezés módja: A tanuló távozási szándékát az iskola vezetőjének írásban be kell jelentenie. A tanuló kezdeményezésére - az elbocsátó képző szerv által biztosított – Képzési Igazolás- megnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni 3 példányban. Egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két példányt, a tanulónak kell átadni, vagy a befogadó képző szervhez kell továbbítani. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, más megyébe történő megküldése) a közlekedési felügyeletek kötelesek elvégezni. Az iskola 3 munkanapon belül köteles az igazolás kiadására amennyiben a tanuló rendezte a tandíj tartozását.

16, Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: Érd Budai út 24.
Gyakorlati oktatás tanpálya: Érd Széles út 1 piactér
Elméleti vizsga helyszíne: P.M.K.H. Közlekedési Felügyelősége H-2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 6
Gyakorlati vizsga indulás helye: Érd Széles út 1. piactér.

17, Az elmaradt elméleti órát a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett időpontban veheti igénybe. Az elméleti pótórák tandíjmentesek.
Az elmaradt gyakorlati órát a gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban veheti igénybe. Egy pótóra díja 5.200 Ft.

18, Az engedélyező hatóság elérhetősége: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály Budapest Komócsy u. 17-19. Telefon: 06 1 4602224

19, A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A vizsgázónak joga van szabadon oktatót választani, tanulmányait másik képző szervnél folytatni, a vizsgák időpontját a neki megfelelő időpontra kérni. Kötelessége a tandíjat előre befizetni, a tanfolyamon és vizsgákon kultúrált öltözékben, alkohol és más szerek befolyásoltsága nélkül megjelenni és a vizsgabiztos kérésére érvényes személyazonosító irattal igazolni magát. Ha rendelkezik vizsgaigazolással azt is köteles bemutatni. A tanuló köteles az iskolával írásos szerződést kötni.

20, A vizsgadíj befizetésének módja: A vizsgadíjat - átvételi elismervényen - az iskolavezető veszi át a tanulótól és fizeti be a P.M.K. Közlekedési Felügyelőség pénztárába. Elméleti alap és pótvizsga díja: 4.600 Ft. Forgalmi alap és pótvizsga díja: 11.000  Ft. Elsősegélynyújtás vizsga alap és pótvizsga díja: 7.900 Ft. amit a tanuló csekken fizet be.

21, A vizsgaigazolást a felügyelőség adja ki a vizsga után 3 munkanappal. Az orvosi alkalmassági igazolást, elsősegély-nyújtás kártyát a tanulónak magával kell vinnie az okmányirodába. Itt elkészítik a vezetői engedélyét. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A kezdő vezetői engedélyt a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésétől számított 2 éves időtartamra vonatkoztatva, mellyel pótkocsi nem vontatható és a 18. életév betöltéséig csak belföldi közlekedésre jogosít. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.
Ezen szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával valamint a hatósági díjakkal, és illetékkel kapcsolatban. Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez és e szerződés aláírásával elismeri, hogy az autósiskola által készített képzési tájékoztatót átvette és vállalkozási feltételeket megismerte és elfogadta.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelő megnevezése
Pauli Autósiskola és Oktatásszervező Betéti Társaság
1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Autósiskola cégadatai: cjsz. 13-06-015561 adószám: 24513953-1-13 adószám: 24513953-1-13
Autósiskola neve: Pauli Autósiskola és Oktatásszervező Betéti Társaság (adatkezelő 1.)
Pauli Ádám cégvezető
Autósiskola iskolavezetője: Pauli Ádám
Autósiskola adatkezelő és adatkezelő képviselője Pauli Ádám
Székhely: 2030 Érd Platánfa u. 9.
Telefon: 06-20-492-9913
Autósiskola telephelye: 2030 Érd Budai út 24
Postacím: 2030 Érd Platánfa u. 9.
E-mail: pauliadam58@gmail.com

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.
Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert1, melyben az Ön személyes adatai
rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök2, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.
2 Törölhető, ha a Képzőszerv nem dolgozik adatfeldolgozást is végző ügynökökkel.
3 E-learning képzés igénybevétele esetén.
4 Saját hatáskörben létrehozható, amennyiben azonban a Képzőszerv nem hoz létre belső szabályzatot a rendelkezés törlendő!
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat3. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata4 alapján jár el.
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti. - 4 –
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait
- közvetlen üzletszerzés céljából,
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. - 5 –
Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

8. Egyéb
8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.06.20.-án lép hatályba.

 

vissza